Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020- Handlingar

12 FEB 2020 08:34
Årsmötet äger rum den 29/2 kl. 13.00 på Mejerigatan 1, Göteborg.
  • Uppdaterad: 12 FEB 2020 08:34

Efter årsmötet kommer Ulrika Ahlberg Messina från RF-SISU till årsmöte och kör en kort presentation kring vad SISU arbetar med.

Föredragningslista årsmöte 2020

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på̊ grundval av den röstlängd som Svenska Styrkelyfts förbundet styrelse har upprättat för SDF.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet.

§ 3 Fråga om mötets behörighet utlysande.

§ 4 Val av ordföranden för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två̊ protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1:a januari till 31:a december.
b) SDF-styrelse förvaltningsberättelse för tiden 1:a januari till 31:a december.
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

§ 9 Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till SDF.

§ 10 Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordningen som anges i kap 2 § samt av SDF-styrelsens förslag.

§ 11 Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelse för en tid av 1 år.

§ 12 Val av kassör i SDF, tillika kassör i SDF-styrelse för en tid av 2 år. Kassör väls på ojämna år

§ 13 Val av sekreterare i SDF, tillika sekreterare i SDF-styrelse för en tid av 2 år. Sekreterare väljs på jämna år

§ 14 Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år som väljs på̊ jämna år. 

§ 15 Fyllnadsval av 1 styrelseledamot för en tid av 1 år. 

§ 16 Val av 2 revisorer och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år.

§ 17 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

§ 18 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet.

§ 19 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet.

§ 20 Årsmötets avslutande.

 

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Resultatrapport 2019 och budget 2020

Balansrapport 2019

Revisionsberättelse

Skribent: Natalie Ohtonen
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Västra Götalands Styrkelyftförbund
Georg Schwarz, Anemongatan 2B
434 46 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: 0766164334
E-post: vastragotalandstyrke...