Hoppa till sidans innehåll

 

Kallelse årsmöte 2017

10 FEB 2017 11:14
  • Uppdaterad: 18 FEB 2017 11:16

Vi välkomnar medlemmarna i alla föreningar till Slottsskogsvallens samlingslokal lördag 11 mars 2017 kl. 13:00.

När man kommer in genom ytterdörren är det direkt uppför trappan på vänster sida, före receptionen. Hittar man inte kan man höra sig för i receptionen om hur man kommer dit.

OBS! Medtag fullmakt till omröstningarna från er föreningsstyrelse.

Vi uppmuntrar ett stort deltagarantal och även att vanliga medlemmar, som inte är med i styrelsen i klubben, deltar för att ta del av vad som händer i distriktet, vad du kan göra för att påverka det, och för att träffa lyftarvänner från andra klubbar. 

ANMÄL DITT DELTAGANDE TILL: This is a mailto link senast den 3 mars.

Väl mött!

 

Föredragningslista årsmöte 2016

Västra Götaland Styrkelyftsförbund.

 

1§  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av

röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som

Svenska Styrkelyftförbundets styrelse har upprättat för

SDF.

 

2§  Fastställande av föredragningslista för mötet.

 

3§  Fråga om mötets behörighet utlysande.

 

4§  Val av ordförande för mötet.

 

5§  Val av sekreterare för mötet.

 

6§  Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal

rösträknare.

 

7§  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

 

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1:a

januari till 31:a december.

 

b) SDF-styrelse förvaltningsberättelse för tiden 1:a

januari till31:a december.

 

c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

 

8§  Fråga om ansvarfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

 

9§  Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med

ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift

till SDF. Föreningsavgiften skall vara 50% av SSF:s medlemsavgift. Beslut togs 2002

 

10§  Behandling av förslag (motioner) som getts in i den

ordningen som anges i kap 2 § samt av SDF-styrelsens

förslag.

 

11§  Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelse

för en tid av 1 år.

 

12§  Val av kassör i SDF-styrelse för en tid av 2 år.

kassör väljs på ojämna år.

 

13§  Fyllnadsval av sekreterare i SDF, tillika sekreterare i SDF-styrelse för en tid av 1 år. Sekreterare väljs på jämna år

 

14§  Val av 1 eller 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år som

väljs på jämna år.

 

15§  Val av 1 eller 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år som

väljs på ojämna år.

 

16§  Val av 2 revisorer och personlig ersättare med uppgift att

granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom

SDF för en tid av 1 år.

 

17§   Val av ordförande och ledamöter (2) i valberedningen för

en tid av 1 år.

 

18§  Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare

Till SF-mötet.

 

19§  Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare

till DF-mötet

 

20§  Mötets avslutande.

 

 

Skribent: Stina Sundling
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Västra Götalands Styrkelyftförbund
Georg Schwarz, Anemongatan 2B
434 46 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: 0766164334
E-post: vastragotalandstyrke...