Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2019

21 FEB 2019 12:21
Årsmötet äger rum den 9 mars 2019 kl. 13:00 i SISUs lokaler på Mejerigatan 1 i Göteborg (Kallebäck).
  • Uppdaterad: 21 FEB 2019 12:21

KOM IHÅG ATT

  • anmäla dig till vår sekreterare på adressen This is a mailto link med namn, förening och ev. specialkost.

  • ta med fullmakt! 

Årsmöteshandlingarna är för tillfället ute på remiss och kommer att publiceras så snart de är klara.

Välkomna!


VÄGBESKRIVNING

Med kollektivtrafik: Ta buss 50 mot Kallebäck till Gräddgatan. 

Med bil: Sväng av vid Kallebäcksmotet, avfart 70, och kör mot Kallebäck. Du hittar Mejerigatan 1 på höger sida. Parkering finns utanför byggnaden, på Ostgatan och på Mejerigatan 12-18.

Lokalen ligger på våning 1, i lokal "Mejeriet".

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Styrkelyft Förbundet styrelse har upprättat för SDF.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet.

§ 3 Fråga om mötets behörighet utlysande.

§ 4 Val av ordförande för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1:a januari till 31:a december.
b) SDF-styrelse förvaltningsberättelse för tiden 1:a januari till 31:a december.
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

§ 8 Fråga om ansvarfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

§ 9 Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till SDF.

§ 10 Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordningen som anges i kap 2 § samt av SDF-styrelsens förslag.

§ 11 Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelse för en tid av 1 år.

§ 12 Val av kassör i SDF, tillika kassör i SDF-styrelse för en tid av 2 år. Kassör väljs på ojämna år.

§ 13 Val av 1-2 styrelseledamot för en tid av 2 år som väljs på ojämna år.

§ 14 Val av 2 revisorer och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år.

§ 15 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

§ 16 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet.

§ 17 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet.

Skribent: Natalie Ohtonen
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Västra Götalands Styrkelyftförbund
Georg Schwarz, Anemongatan 2B
434 46 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: 0766164334
E-post: vastragotalandstyrke...