Hoppa till sidans innehåll

Föredragningslista årsmöte 27/2

25 JAN 2021 17:37
  • Uppdaterad: 25 JAN 2021 17:37

1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Styrkelyft Förbundet styrelse har upprättat för SDF.

2 Fastställande av föredragningslista för mötet.

3 Fråga om mötets behörighet utlysande.

4 Val av ordförande för mötet.

5 Val av sekreterare för mötet.

6 Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.

7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1:a januari till 31:a december.
b) SDF-styrelse förvaltningsberättelse för tiden 1:a januari till 31:a december.
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

8 Fråga om ansvarfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

9 Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till SDF.

10 Behandling av förslag (motioner ) som getts in i den ordningen som anges i kap 2 § samt av SDF-styrelsens förslag.
Inga motioner har inkommit (2021-01-25).

11 Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelse för en tid av 1 år.

12 Val av kassör i SDF, tillika kassör i SDF-styrelse för en tid av 2 år. Kassör väljs på ojämna år.

13 Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år som väljs på ojämna år.

14 Val av 2 revisorer och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år.

15 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

16 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet.

17 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet.

Skribent: Natalie Ohtonen
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Västra Götalands Styrkelyftförbund
Georg Schwarz, Anemongatan 2B
434 46 Kungsbacka

Kontakt:
Tel: 0766164334
E-post: vastragotalandstyrke...